Боряна Кънева-Томова             Директор на училището