Боряна Кънева-Томова             Директор на училището Покана за заседание на Обществения съвет

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ 22 ФЕВРУАРИ  2017г.!