Боряна Кънева-Томова             Директор на училищетоПравилник за дейността на училището