" От 21-23.06.2017 г. в гр. Ловеч се проведоха XII национални педагогически четения МОЕТО ПЕДАГОГИЧЕСКО ЕЖЕДНЕВИЕ - Да запазим усмивката в училище". Екипът, който достойно представи ОУ "Христо Ботев" се състоеше от г-жа Сашка Каменска -старши учител н начален етап и класен ръководител на IА клас и г-жа Валерия Герова- учител в начален етап и класен ръководител на I Б клас.