ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

 

1. Сашка Костадинова Дикова        -   Главен учител,  Физика и ИТ

2. Сашка Симеонова Каменска       -  Старши учител,начален етап

3. Екатерина Нейчева Джарова        - Старши учител,начален етап

4. Милка Кръстева Стоенчева          - Старши учител,начален етап

5. Димитринка Кост. Богалинова     -  Старши учител,начален етап

6. Десислава Спасова Влайкова                   - Учител,начален етап

7. Даниела Милчова Стоянова                       - Старши учител ЦДО

8. Иво Георгиев Найденов                             - Старши учител ЦДО

9. Валя Стоева Тошева                                 -  Старши учител ЦДО

10. Теодора Христова Христова              -    Учител чужд език, БЕЛ

11. Теодора Иванова Комсйиска               -  Учител, Английски език

12. Парашкева Димитрова Стайкова – Роглева-  Старши учител 

13. Пенка Николова Велкова                          -   Старши учител, ФВС

14. Даниела Владимирова Байгънова         -  Старши учител ЦДО

 15. Зорница Кузева                                                     -    Учител БЕЛ