Боряна Кънева-Томова             Директор на училището 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

 

1. Сашка Костадинова Дикова        -   Главен учител,  Физика и ИТ

2. Галина Атанасова Бегова                                           -  Учител ПГ

3. Петя Георгиева Баликова            -  Старши учител,начален етап

4. Сашка Симеонова Каменска       -  Старши учител,начален етап

5. Екатерина Нейчева Джарова        - Старши учител,начален етап

6. Милка Кръстева Стоенчева          - Старши учител,начален етап

7. Димитринка Кост. Богалинова     -  Старши учител,начален етап

8. Десислава Спасова Влайкова                   - Учител,начален етап

9. Даниела Милчова Стоянова                       - Старши учител ЦДО

10. Ани Александрова Ризова                         - Старши учител ЦДО 

11. Иво Георгиев Найденов                             - Старши учител ЦДО

12. Валя Стоева Тошева                                 -  Старши учител ЦДО

13. Теодора Христова Христова              -    Учител чужд език, БЕЛ

14. Теодора Иванова Комсйиска               -  Учител, Английски език

15. Антоанета Божикова Лашева -Старши учител, Математика и ИТ

16. Парашкева Димитрова Стайкова – Роглева-  Старши учител 

17. Пенка Николова Велкова                          -   Старши учител, ФВС

18. Даниела Владимирова Байгънова         -  Старши учител ЦДО

19. Илиян Ненков Ненов             -    Старши учител Изобр.изкуство    и трудово обучение

 20. Валерия Герова                                        - Учител начален етап

 21. Зорница Кузева                                                     -    Учител БЕЛ