image image image


 "Както окото е потребно за светлината, ухото за кът, а разумът за разбирането и на най-простите истини,             така също науката, образованието и развитието са потребности за който и да е народ,                                               за да достигне до известна степен на своето благосъстояние..."

                                                                                                                  ХРИСТО БОТЕВ

                                                                                                                  в. "Знаме" бр.1,  8 декември 1874 г.

image

Наследници сме на Ботев!

image

Боряна Кънева-Томова

Директор но ОУ "Христо Ботев"

image

Винаги подкрепяме нашите деца!